Kurser og Uddannelser

Hvorfor tage en NLP-Practitioner uddannelse?

 

Helt konkret får du nogle enkle og effektive pragmatiske værktøjer til at forbedre kommunikation, resultater og skabe succes. Disse effektive forandringsværktøjer kan anvendes direk- te til forbedring af generelle arbejdskvalifikationer og ikke mindst til egen udvikling. I uddannelsen er den personlige udvikling prioriteret højt og tilrettelagt på en sådan måde, at du kan udvikle dig i dit eget tempo og på din helt egen unikke måde.

 Hvad får du ud af at tage en NLP-Practitioner uddannelse?

 

 • Udvikler din evne til at skabe dybere kontakt og tillid, således at kontakten opleves tillidsvækkende.
 • Udvikler evnen til at aflæse og anvende kropssproget.
 • Få større accept og forståelse af dig selv og andres måde at opleve verden på.
 • Du lærer at opstille mål som er realistiske og attraktive - og ikke mindst, opnåelige for dig.
 • Du opnår at ændre mønstre, som tøven, nervøsitet eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande.
 • Du får bedre relationer til andre, og dermed større glæde.

 

Uanset hvad du tror du er,

er du altid mere end det!

 

Hvorfor sende medarbejdere på NLP uddannelse?

 

I opnår helt konkret et mere fleksibelt personale med metoder og værktøjer til at arbejde selvstændigt, målrettet og ansvarligt i hverdagen.

Bedre samarbejde med øget forståelse og en klar kommunikation, så konflikter undgås eller løses, samt fælles tydeligere mål.

Bedre omdømme, hvor der bliver flere oplevelser af at blive mødt og forstået med respekt i en god atmosfære.

Fleksible medarbejdere som er mere effektive, mere tilfredse og har mindre sygefravær.

 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

 

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af de forskellige teknikker, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Der er mulighed for at få personlig coaching eller terapi mellem modulerne til halv pris - kun 475 kr.

Holdstørelse: 6 - 15 deltagere

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP, samt uddeling af certifikat.

 

Uddannelsen består af 7 moduler

 

Hvert modul begynder lørdag kl. 9.00 – 16.00 og fortsætter søndag kl. 9.00  – 16.00.

Det anbefales at afsætte 1 – 2 øve aftener mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på ca. 6 måneder.


Pris for NLP-Practitioner uddannelsen

 

Samlet pris NY PRIS kun 16.500,00 kr. for undervisning, manualer m.m. Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.

Uddannelsessted: Havnevej 1, st.l, 4000 Roskilde.

Opbygning af NLP Practitioner uddannelse

 

€ NLP Practitioner    Hold P1/24               Start den 3. februar 2024

               

Modul 1    3 – 4 februar 2024                             

Modellen af verden, basis kommunikation og din måde at lære på.

 • Hvordan vi mennesker tænker og oplever forskelligt.
 • Hvordan vi aflæser og bruger kropssproget til at skabe bedre kontakt og tillid til andre.


Modul 2    24 – 25 februar 2024                              

Målsætning, spørgeteknik og sproget som værktøj.·      

 • Hvordan vi opstiller realistiske mål og opnår dem.·      
 • Hvordan vi stiller tydelige og præcise spørgsmål, så det skaber større forståelse. 


Modul 3    23 – 24 marts 2024

Personlige værdier og strategier. 

 • Hvordan vores indre værdier kommer til udtryk gennem vores adfærd og kommunikation.
 • Hvordan man kan forbedre sine indlærings- og motivationsstrategier.

 

Modul 4    13 - 14 april 2024

Forhandling og konfliktløsning.·      

 •  Hvordan vi løser indre konflikter (på den ene side – på den anden side).
 • Hvordan en forhandling kan skabe ’vinder – vinder’ situationer, og dermed gode relationer.

 

Modul 5    11 – 12 maj 2024

Ressourcer i sproget, metaforer

 • Hvordan vi kan skabe positive forandringer ved hjælp af sproget og metaforer.
 • Hvordan du kommer i kontakt med din indre kilde.

 

Modul 6    8 - 9 juni 2024

Tidslinie-metoden, metaforer og egentilstand.

 • Hvordan du kan bruge Tidslinie-metoden til at slutte fred med fortiden
 • Hvordan man sætter sig op og forbliver i en god egentilstand.

 

Modul 7    29 – 30 juni 2024

Egentilstand og evaluering.

 • Evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP og uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.NLP Practitioner    Hold P2/24             Start august 2024


Hvad er en NLP Master Practitioner?

 

Som Practitioner ved du allerede hvor effektiv NLP værktøjerne er. Du er også opmærksom på hvor stor en effekt det har på dine evner/overbevisninger om dig selv og inden for kommunikation, undervisning, forhandling og ledelse.

Det er skridtet videre end teknikker - det er forståelsen for, hvad der ligger bag teknikkerne, og hvorfor de virker.

 

Hvorfor tage en NLP Master Practitioner uddannelse?

 

Denne Master Practitioner uddannelse henvender sig til dem, der ønsker at gå i dybden med NLP og som ønsker at forstå, hvad der ligger bag teknikkerne, og hvorfor de virker. Denne Master Practitioner uddannelse vil assistere dig til at tage et kvantespring i din viden og evne til at skabe endnu bedre og mere effektive resultater for dig selv og andre.

Gennem brugen af de senest udviklede indlæringsmetoder har jeg sammensat et uddannelses forløb, hvor form og indhold vil give dig en dyb forståelse for de menneskelige strukturer. Ved at integrere denne viden og forståelse vil du have mulighed for at skabe den afgørende forskel, der gør en forskel.

 Hvad får du ud af at tage en NLP Master Practitioner uddannelse?

 

 • Oplever at du udmærker dig inden for dit personlige felt, både personligt og arbejdsmæssigt.
 • Udvikler din evne til effektiv og konstruktiv modelering.
 • Du opnår at bruge grundstrukturerne i ledelse, undervisning og personlig coaching.
 • Du lærer at anvende avancerede sprogmønstre, så du får et endnu mere aktivt og ressourcefuldt sprog.
 • Du lærer at lave dine egne modeller gennem at arbejde med et modeling projekt, enten alene eller i gruppe.

 

 

                                             

 • Du opnår at kunne hjælpe andre med at ændre deres mønstre eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande, gennem daglig konversation.
 • Du opnår og oplever en kontinuerlig personlig udvikling og vækst.

 

Uanset hvad du tror du er,

er du altid mere end det!

 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

 

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af de forskellige teknikker og modeller, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Der er mulighed for at få personlig coaching eller terapi mellem modulerne til halv pris kun 475 kr.

Holdstørelse: 9 - 12 deltagere.

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk viden om NLP og du fremlægger dit modeling projekt, som herefter evalueres, samt uddeling af certifikat.

 

Uddannelsen består af 7 moduler

 

Hvert modul begynder lørdag kl.9.00 – 16.00 og fortsætter søndag kl. 9.00 – 16.00.

Det anbefales at afsætte 1 - 2 øveaftener i mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på ca. 6 måneder.

 

Pris for NLP Master Practitioner uddannelsen

 

Samlet pris 18.500,00 kr. for undervisning, manualer m.m. Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.

Uddannelsessted: Havnevej 1, st., 4000 Roskilde.

Opbygning af NLP Master Practitioner uddannelse

 

€ NLP Master Practitioner    Hold MP1/2023            Start den 19. august 2023

               

Modul 1     19 – 20 august 2023                    

Identitet og motivation, samt analyse af strukturer.

 • Hvordan vore værdier og overbevisninger har indflydelse på os.
 • Du vil lære at elicitere og ændre værdier, værdi-hierakier, samt Livshjulet.

 

Modul 2     16 – 17 september 2023

Identitet og overbevisninger.

 • Hvordan overbevisninger har indflydelse på vores identitet.
 • Du vil lære en række meget virkningsfulde metoder, som kan ændre dybtliggende begrænsende overbevisninger og/eller identitetsproblemer.

 

Modul 3     7 – 8 oktober 2023

Fysiologi og præsentationsteknik.·      

 • Hvordan du anvender din fysiologi til at skabe og vedligeholde rapport med en gruppe.·      
 • Der vil være fokus på din personlige fremtræden og dine mønstre, og på hvordan du kan matche forskellige personligheds- og intelligenstyper.

 

Modul 4     4 - 5 november 2023

Modeling tekniker og metode.          

 • Her går vi ind til hjertet i NLP, hvor du lærer teknikerne bag modeling, således at du selv bliver i stand til at modelere netop det du ønsker at lære og/eller lære andre.
 • Du lærer at lave dine egne modeller gennem at arbejde med et modeling projekt, enten alene eller i en gruppe og som fremlægges til evalueringen.


Modul 5     2 - 3 december 2023

Avancerede sprogmønstre & metaforer.

 • Her ser vi på anvendelse af ”Sleight of mouth” sprogmønstrene, således at du endnu lettere skaber positive forandringer gennem sproget og ved hjælp af at bruge metaforer.

 

Modul 6     6 - 7 januar 2024

Livsmetaforer & egentilstand.         

 • Hvordan du elicitere og hvordan du kan ændre livsmetaforer.
 • Hvordan du sætter dig op og forbliver i en god egentilstand.

 

Modul 7     3 – 4 februar 2024

Evaluering

 • Fremlæggelse af modelingprojekt og evaluering i teoretisk NLP, samt uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

€

NLP Master Practitioner    Hold MP 1/24    Start den 24. august 2024

Hvad er en NLP Coach-Terapeut?

 

Som NLP Master ved du allerede hvor effektiv NLP værktøjerne er. Du er også opmærksom på hvor stor en effekt det har på dine evner/overbevisninger om dig selv og inden for kommunikation, undervisning, forhandling og ledelse.

Det er skridtet videre, hvor du som coach og/eller terapeut  bliver i en neutral iagttager rolle, hvor du har overblik og kan stille de spørgsmål der fører klienten videre mod sit mål – altså hvor du hjælper klienten til at opdage og udnytte sit fulde potentiale.

 

Hvorfor tage en NLP overbygningsuddannelse?

 

Denne NLP overbygningsuddannelse henvender sig til dem, der ønsker at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde. Det handler om at klienten opdager og udnytter sit fulde potentiale.

Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det, du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer.

Denne NLP over- bygnings uddannelse vil assistere dig til at tage et kvantespring i din viden og evne til at skabe endnu bedre og mere effektive resultater for dig selv og andre.


 Hvad får du ud af at tage en NLP overbygningsuddannelse?

 

 • At du kan accelerere nytækning, udvikling og ansvarlighed hos dig selv og hos andre.
 • At føre en klient eller en gruppe til at sætte sig realistiske mål og forpligte sig til at opnå disse.
 • At blive mere bevidst om effekten af at udvise følgeskab og lederskab.
 • At anvende avancerede sprogmønstre, så du får et endnu mere aktivt og ressourcefuldt sprog.
 • At kunne vejlede og skabe helt nye muligheder med metaforer.
 • At kunne forblive i en tilstand af accept, glæde og entusiasme til gavn for dig og til at støtte klientens personlige udvikling og forandring.
 • At coache og vejlede dig selv i højere grad.

 

Uanset hvad du tror du er,

er du altid mere end det.

 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

 

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af forskellige teknikker og modeller, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Holdet består af en blanding af Coach og Terapeutstuderende, for at opnå en større helhed og læring.

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk viden og du demonstrerer dine evner inden for dit felt, som herefter evalueres, samt uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

Uddannelsen består af 5 til 8 moduler

 

Hvert modul foregår starter lørdag 9.00 – 17.00 og fortsætter søndag kl. 09.00 – 16.00.

Der er en række opgaver mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på 6 måneder for coach og 9 måneder for terapeut.

Du skal lave mindst 3 coach samtaler, samt beskrivelse af samtalen, inden evalueringen som NLP Coach.

Du skal lave mindst 3 terapisamtaler, samt beskrivelse af samtalen, inden evalueringen som NLP Terapeut.

 

Pris for NLP overbygningsuddannelsen

Samlet pris 17.500 kr. for Coach uddannelsen.

Samlet pris 22.600 kr. for Terapeut & Coach uddannelsen.

Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.

Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, 4000 Roskilde.


Opbygning af NLP Coach & Terapeut uddannelser

 

€ NLP Coach & Terapeut        Hold CT 1/23     Start den 15. april 2023


 Modul 1     15 - 16 april 2023                          

Dit personlige mål. Coaching & vejledning som udviklings- og forandringsværktøj.

 • Når vi lærer at vejlede og coache, tilfører vi os selv og andre energi og motivation i livet.
 • Begreberne coaching og terapi bliver defineret. Gennem øvelser vil du udvikle dine kompetencer.

 

Modul 2     20 – 21 maj 2023                           

Din personlige stil. Fysiologi, sprogmønstre og præsentationsteknik.·       Hvordan du anvender din fysiologi til at skabe udvikling og være en støtte for andre.·      Der vil være fokus på din personlige fremtræden og dine mønstre, for at opnå størst mulig vækst. 


Modul 3     10 – 11 juni 2023

Dit fulde potentiale. At være i nuet med accept og stille det rigtige spørgsmål.

 • Vi har alle erfaringer, der kan omsættes til succeshistorier, som indeholder et stort potentiale, som kan igangsætte store forandringsprocesser. Gennem metaforer at finde og støtte den enkeltes potentiale.
 • Bag ethvert problem lever en drøm om noget andet.

 

Modul 4     26 - 27 august 2023

Dit lederskab. Effekten af at udvise følgeskab og lederskab.

 • Vi vil træne dit lederskab, så du opnår viden og praktiske færdigheder i at iscenesætte, lede og følge personer og teams processer frem til succes.
 • Træne brugen af systemisk spørgeteknik og det at skabe og konstruerer metaforer.

 

Modul 5     23 – 24 september 2023

Evaluering af Coach. Personlig og kollegial vejledning.  

 • Hvordan kan vi forvandle stress til livskvalitet, motivation og energi.
 • Du viser dine nyerhvervede kompetencer indenfor coaching og får kvalificeret feedback, samt certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

Modul 6     11 -12 november 2023

Finder ressourcerne i stress tilstande.

 • Hvordan kan vi forvandle stress og andre negative følelser til livskvalitet, motivation og energi.

 

Modul 7     13 – 14 januar 2024

Specielle effektive terapeutiske teknikker og metoder.

 • Du arbejder og udvikler din helt personlige stil gennem demonstrationer og øvelser med supervision og feedback.

 

Modul 8     10 – 11 februar 2024

Evaluering af Terapeut. Etiske regler.

 • Du viser dine nyerhvervede kompetencer indenfor terapi og får kvalificeret feedback, samt certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

€ NLP Coach & NLP Terapeut   Hold CT1/24  Start den 20. april 2024